Αγαπητοί αδελφοί θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρά τη προσπάθεια μας δεν κατέστη εφικτό να βρούμε ένα εναλλακτικό χώρο που να καλύπτει τις ανάγκες μας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Συνεπώς το Πνευματικό Συνέδριο φέτος ακυρώνεται και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, του Θεού θέλοντος, για την επόμενη χρονιά! Ο Κύριος μεθ’ ημών!

Ομάδα διοργάνωσης Πν. Συνεδρίου Ε.Α.Ε.Π.

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)