Το 11ο Πνευματικό Συνέδριο της ΕΑΕΠ θα πραγματοποιηθεί φέτος στο ξενοδοχείο "Domotel Ανεμόλια", στην Αράχοβα σε δύο περιόδους:

  • Α΄ περίοδος: 30 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου
  • Β΄ περίοδος : 6 έως τις 12 Αυγούστου

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)