Το 3ο Πνευματικό Συνέδριο έγινε μετά από πολύ προσευχή και αναζήτηση του θελήματος του Θεού. Πολλοί αδελφοί από άλλες εκκλησίες μας έπαιρναν τηλέφωνα και μας ζητούσαν να συμμετέχουν και αυτοί στο επόμενο Πνευματικό Συνέδριο.

Ενημερώσαμε τους αδ. Λεωνίδα Φέγγο και Νίκο Νικολακόπουλο για την εξέλιξη του συνεδρίου μας και με τη σύμφωνη γνώμη τους προχωρήσαμε και νοικιάσαμε το δασικό χωριό «Δρυάδες» στα βουνά των Αγράφων στην τοποθεσία Καροπλέσι. Μαζευτήκαμε 85 αδερφοί από διάφορες πλέον εκκλησίες της Ελλάδος και του εξωτερικού (Αττική, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Στρατώνι, Μαρτίνο, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Γερμανία, Βουλγαρία, Τσεχία) και μοιραστήκαμε 20 ξύλινα σπιτάκια μέσα στο δάσος. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Πόλη μας … ο ουρανός», ενώ το πρόγραμμα παρέμεινε ίδιο με τα προηγούμενα συνέδρια, με τη διαφορά ότι καθιερώσαμε ξεχωριστή ώρα νέων στα πρωινά μαθήματα. Τα απογευματινά εξακολούθησαν να γίνονται κοινά και πολλοί πλέον εργάτες από διάφορες εκκλησίες  προστέθηκαν στο πρόγραμμα των ομιλητών για να αναπτύξουν το θέμα.

  • 2009-189
  • 2009-216
  • 2009-254
  • 2009-268

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)