Με την ευλογία του Κυρίου το επόμενο Πνευματικό Συνέδριο έγινε πάλι στο δασικό χωριό «Δρυάδες». Ενώ είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις συμμετοχής, αποφασίσαμε να μη μετακινηθούμε σε μεγαλύτερο χώρο.

Τα βήματα μας ήτανε μικρά-μικρά και με προσοχή. Οι αιτήσεις συμμετοχής υπερέβησαν τη χωρητικότητα των δωματίων με συνέπεια πολλοί αδελφοί να νοικιάσουν δωμάτια σε κοντινούς ξενώνες και να συμμετέχουν στο συνέδριο ως επισκέπτες. Το συνέδριο πλαισιώθηκε πάλι από αδερφούς και εργάτες του ευαγγελίου από Αττική, Λάρισα, Γερμανία, Βουλγαρία ενώ προστέθηκαν συμμετοχές από το Βόλο, τη Καβάλα, τη Μυτιλήνη, τη Θήβα και τη Πρέβεζα. Το πρόγραμμα μας παρέμεινε το ίδιο καθώς βλέπαμε ότι το ευλογεί ο Κύριος. Το Θέμα μας: «Εξαγοραζόμενοι τον καιρό διότι αι ημέραι είναι πονηραί» Εφεσίους ε:16.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κύριος ευλόγησε σφόδρα τις καρδίες των αδελφών τα 2 αυτά χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο δασικό χωριό τα ποσοστά ικανοποίησης από το συνέδριο άγγιξαν το 100%!

  • 2010-1-082
  • 2010-1-139
  • 2010-1-278
  • 2010-2-029

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)