Με την χάρη και οδηγία του Αγίου Πνεύματος την επόμενη χρονιά νοικιάσαμε για αποκλειστική χρήση το ξενοδοχείο «Νεβρός» και τους γύρω ξενώνες στο Νεοχώρι της λίμνης Πλαστήρα, για να έχουμε καλύτερη ξενοδοχειακή και συνεδριακή υποδομή και να κάνουμε δεκτές όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις.

Ο Κύριος διέγειρε τις καρδίες των αδελφών που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια να μεταφέρουν την εμπειρία τους και να προσκαλέσουν κι άλλους αδελφούς να λάβουν μέρος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη χρονιά αυτή οι σύνεδροι να ξεπεράσουν τους 120 αδερφούς από περισσότερες από 24 εκκλησίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους πολλοί και ευλογημένοι εργάτες του ευαγγελίου που, ακολουθώντας το ίδιο πρόγραμμα, ανέλαβαν να μας υπηρετήσουν στο θέμα: «Άγιοι γίνεσθε διότι εγώ είμαι Άγιος» Πέτρου Α΄α:16.

Η παρουσία του Θεού και η ενότητα μεταξύ των αδελφών παρέμειναν και αυτή τη χρονιά οι σημαντικότερες εντυπώσεις που κατέγραψαν οι συμμετέχοντες στο τέλος του συνεδρίου. Η ευλογία του Κυρίου ήταν μεγάλη αλλά η απουσία του αδελφού Αλέκου Καραγιάννη που εν τω μεταξύ κάλεσε ο Κύριος έγινε αισθητή σε όλους, καθότι ο αδελφός ήταν από τους πρωτεργάτες του συνεδρίου και μας υπηρετούσε κάθε χρόνο με ζήλο στα πνευματικά. Ο οραματισμός των οργανωτών ήταν πλέον το συνέδριο αυτό να γίνει ένα συνέδριο της ΕΑΕΠ όλης της Ελλάδος και όχι μόνο της εκκλησίας του Παγκρατίου.

  • 2
  • 3
  • 4
  • IMG_7908

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)