Με βάση την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς οι αδερφοί της οργανωτικής ομάδας πήραν τη δύσκολη απόφαση να μην αυξήσουν τον αριθμό των ξενώνων γιατί οι αίθουσες του ξενοδοχείου που φιλοξενούσε το Πνευματικό Συνέδριο δε μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο αριθμό συνέδρων και επισκεπτών.

Η αυξημένη όμως ζήτηση συμμετοχής είχε σαν συνέπεια τα δωμάτια και των 2 περιόδων να καλυφθούν γρήγορα και περισσότεροι από τη προηγούμενη χρονιά αδελφοί να έλθουν στο συνέδριο ως επισκέπτες. Με τη χάρη του Θεού ωστόσο το συνέδριο κύλησε τόσο ομαλά ώστε όλοι καταλάβαμε ότι ο Θεός με την παρουσία του οδηγούσε τους πάντες με ειρήνη και ομόνοια.

Το θέμα που αναλύθηκε από τους εργάτες του ευαγγελίου ήταν  «Η προετοιμασία της Εκκλησίας για τον ερχομό του Ιησού Χριστού» και η ευλογία ήταν διάχυτη κάθε στιγμή των 2 αυτών εβδομάδων με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες (από περίπου 50 εκκλησίες από την Ελλάδα & το εξωτερικό) να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε όλη την Ελλάδα.

  • 9
  • DSC03531
  • DSC_0153
  • DSC_0360

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί.
(Ψαλμός 113:01)